For at Kirkemusikksenter Nord skal være en synlig aktør ønsker vi å publisere litt bilder fra ulike arrangementer. Vi spør derfor om tillatelse til dette.

For de under 18 år: