ARCTICulations of Faith

ARCTICulations of Faith er et delprosjekt under Bodø2024, der forholdet mellom tro, kunst og kultur i vår landsdel står sentralt. Ingen sider ved livet har gjennom historien inspirert til mer kunst, musikk og arkitektur enn religion og menneskers behov for religiøse uttrykk. Vi vil ha fokus på historien, se på våre egne trosuttrykk i dag, og vende blikket mot det som kommer. Vi lever i ei tid der mennesker reiser mye, vi stimuleres av møter med andre kulturer og religiøse skikker. Dette påvirker oss og våre uttrykk for tro. Bevissthet om egen kultur og historie og åpenhet for verdier fra andre kanter av verden inspirerer til refleksjon. Alt dette skal få komme til uttrykk i utstillinger, forestillinger og kultur-eventer av mange slag i tida framover.

ARCTICulations of Faith har så langt gitt tilskudd til ni prosjekter etter søknad. Syv av disse er blitt gjennomført i 2022 eller gjennomføres i 2023, mens to tilskuddsmottakere har fått støtte til prosjektutvikling fram mot 2024, med et samlet tildelingsbeløp på kr. 800 000,-. Det vil senest 3. februar 2023 bli utlyst nye midler for prosjekter som skal gjennomføres i 2024, med søknadsfrist innen 14. april 2023. 

 

«Hugget i stein?» – Helgeland 

Prosjektet «Hugget i stein?» ble gjennomført 7.–8. juli 2022 i Herøy kirke, Dønnes kirke, Alstahaug kirke og Brønnøy kirke. Festspillene i Helgeland arrangerte da en todagers kunst- og kulturopplevelse med utgangspunkt i gamle kirkebygg og et kulturhistorisk dypdykk i den delen av Helgelands kulturarv som har stått lengst, men også har vært i stadig bevegelse. 

Musikk fra middelalder, via Petter Dass og romantikken til moderne musikk, ble fremført av Isa Katharina Gericke (sopran), Gunnhild Tønder (cembalo) og en strykekvartett bestående av Alex Robson, Trond Wika, Anna Medzkiewicz og Andreas Greger. Gjennom de fire konsertene ble også historiske perspektiver formidlet, med særlig fokus på kommunikasjonen konsertstedene hadde med Europa, og hvordan de var bindeledd mellom de små samfunnene på Helgeland og den store verden. Gjennom arkitekturen, musikken, kunsten og historien rundt disse kirkene, kan vi lære mye om hvordan Helgeland har utviklet seg gjennom det siste årtusenet. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Helgeland Sinfonietta, Helgeland Museum, Dønna sokn, Herøy menighetsråd, Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd og Brønnøy kirkelige fellesråd. 

Fuglemessen – Helgeland  

Fuglemessen, med musikk av Martin Tidemann Kvalø og tekst av Rawdna Carita Eira, er en hyllest til fuglelivets vårlige tilbakekomst på Sør-Helgeland. I mai 2021 var Kvalø ute i egg- og dunværet Hysvær utenfor Vega og gjorde feltopptak av fuglelyder, som utgjør basisen for det lydlige materiale i messen. Sammen med Eiras tekst dras lytteren inn i et lydlig univers hvor mennesket og fuglen klinger om hverandre i fargerike spektrale klanger og ville kakofoniske myldre. 

Verket ble urfremført på Hysvær i juni 2022 for fuglene og et fåtall mennesker (av hensyn til hekkende fugler). Den åpne, offentlige urfremføringen fant sted 17. juli i Vega kirke under Vegadagan, med barnekor, resitatører, sangsolist, elektronisk lyd og e-harpe, dirigert av Bendik Sells. Fuglemessen er en fascinerende opplevelse, der fuglelyder, e-harpe (laget av verktøy de bruker for å rense dun fra ærfuglene), stemmer, tekst og elektronisk lyd er satt sammen og setter publikum inn i fuglenes rike.  

Medvirkende utøvere var Rawdna Carita Eira og fuglevokter Vibeke Steinsholm som resitatører, Hanna Engen Steinsholm sang, Bendik Sells som dirigent, Martin Tidemann Kvalø på elektronisk lyd, Kyrre Slind på “E-harpe” og barnekoret "Øy-agentan". 

Mer om e-harpe (for mange ukjent instrument) kan dere se her:  

 

 

Denne lyden har du ikke hørt før - VGTV 

Kyrre Slind har vært med å lage et nytt instrument som skal ha en unik lyd. 

tv.vg.no 

Det planlegges flere fremføringer av Fuglemessen i 2024 i samarbeid med BODØ2024. 

 

Teltmøter – Lofoten 

Tekstilkunstneren Vebjørg Thoe fikk støtte til samtaler om tro og religion gjennom sine «teltmøter». Med prosjektet ønsker kunstneren å oppnå at deltakerne reflekterer rundt tro og tvil, og hun inviterer til søken etter noe positivt ved religionene – noe hellig. Ved å samle folk med ulike livssyn til debatt, kan vi forstå hverandre bedre og bidra til å senke konfliktnivået. 

TeltmoteNY3.mov - Google Disk  

Thoe gjennomførte flere spontane teltmøter sommeren 2022, blant annet 12. august på Kvalnes i Lofoten under Festivalen "Midnight Sun Scream" med 95 deltakere. Thoe holdt en presentasjon av prosjektet for publikum, som deltok med innspill og diskusjoner etterpå. Den 29. oktober ble det gjennomført et teltmøte i Svolvær kirke med 70 konfirmanter fra Vågan kommune. Der var to kunstnere i tillegg til Thoe selv engasjert med workshop, Trygve Luktvasslimo og Grethe Winther- Svendsen, og ungdommene laget egne symboler som ble overført på t-skjorter.  

I 2023 planlegges det fellesmøte med konfirmanter fra kirken og fra human-etisk forbund i Lofoten, samt et offentlig møte i Bodø domkirke med Anki Gerhardsen som moderator for en paneldebatt.  

Bilde1   Bilde2   Bilde3    Bilde4

 

Arctic praise – Salten 

Festivalen Arctic Praise i Røsvik (Sørfold kommune) fikk utviklingsstøtte til sitt arrangement, som ble gjennomført 26.–28. august 2022, med konserter, kunstutstilling, gudstjeneste, mat og opplevelser i og rundt Røsvik kirke. Tittelen Arctic Praise henviser til konseptet lovsang som sentralt element i kristen trosutøvelse; fra de mest tradisjonsbundne til de frie karismatiske, fra salmer og sanger til improvisert tilbedelse. Initiativtaker Ungdom i Oppdrag v/billedkunstner og illustratør Gro T. Rykkelid har i samarbeid med Røsvik menighet og Den norske kirke i Sørfold jobbet fram denne festivalen, ikke bare av religiøse hensyn, men også for å skape nytt liv på dette lille tettstedet. Hovedattraksjonene var artistene Christian Ingebrigtsen og Solveig Leithaug, og musikerne som deltok var Arild Stav (Oslo), Thora Gisladottir (Island), Geir Liepelt (Rognan), Hanna Eide (Trondheim), Sondre Neverdal (Røsvik), Inger Marie Skaugset Lade (Fredrikstad), Dag Vidar Fosse (Bodø), Sara Louise Lie (Hamar), Benjamin Lie (Hamar), Anne Lene Lie (Hamar), Anne Linda Bratsberg Thorsen (Bergen), Nina og Kurt Arild Eide (Bodø/Fredrikstad), Charles Findahl (Bodø). 

 

Ildsted/Dålle – et kirkespill om da Dolstad kirke ble til – Helgeland 

Fram mot BODØ2024 jobbes det for å lage et byspill i Mosjøen, og det er gitt støtte til utviklingen av dette prosjektet, både for 2022 og for 2023. Prosjektet er et samarbeid mellom Kultur i kirken (Vefsn), Dolstad kammerkor, Mosjøen byspill, Helgeland museum, Festspillene Helgeland m.fl. 

Kirkespillet planlegges som et musikalsk vandreteater, og vil involvere både amatører og profesjonelle aktører. Kjetil Kolstad er engasjert for å skrive manus, som baserer seg på historiske kilder og spennende fortellinger rundt tilblivelsen av Dolstad kirke, som også belyser samenes tilstedeværelse i Vefsn.  

Urfremføringen blir i løpet av 2024. 

Dolstad kirke

Sosial kunst i et pilegrimsperspektiv – Salten og Vesterålen 

Kirkekunstner, pilegrim og vestfolding Tollef Thorsnes har i mange år jobbet med prosjekter i skjæringspunktet natur, kirkerom, bærekraft og musikk, og ble innleid som kunstner i Hadsel og Gildeskål for å sette fokus på hva det vil si å være pilegrim i dag. I samarbeid med menighetene på disse to stedene, ble det gjennomført pilegrimsvandringer og opplegg for konfirmanter m.fl. I møte med kunsten skapes den gode samtalen rundt livet og den enkeltes vandring mot et mål, både i historisk og i samtidig perspektiv. Prosjektet «Pilegrim i nord» v/Gildeskål kommune stod som ansvarlig søker for kunstnerens engasjement, og var en del av arbeidet med å få en godkjent pilegrimsled fra Trondenes til Nidaros innen 2024. Pilegrim i Nord jobber på tvers av regioner med delprosjekter i Trondenes, Hadsel, Gildeskål og Alstahaug.  

Tollef Thorsnes (tollef-thorsnes.no) 

Bilde1   Bilde2   Bilde3   Bilde4   Bilde5   Bilde6   Bilde7   Bilde8   Bilde9

De makalause – Helgeland 

Dramatiker Kathrine Haugen har fått støtte til å lage en dokumentarfilm om De Makalause. Dette er en spesiell speidertropp med fokus på musikk, som er med i Brønnøy KFUK-KFUM-speidere, og som består av personer med forskjellige typer funksjonsnedsettelser. De vil feire 25 år som speidertropp i 2023, en hendelse som planlegges inn i dokumentarfilmen om dem. Deres forhold til musikk danner grunnlaget for filmen, og vil vise musikken som universelt språk, som artikulerer tro lokalt, regionalt og nasjonalt.   

Filmprosjektet har også fått støtte fra Nordnorsk Filmsenter, og premieren planlegges i 2024. Den skal ha lokal kinodistribusjon, den vil vises på TV og det vil søkes om deltakelse på internasjonale filmfestivaler.  

Takk Gud for kirka (arbeidstittel) – Salten 

Bodø domkirkes Sangskole, som består av syv kor med aldersspenn fra 4–22 år, har fått støtte til utvikling av bestillingsverket med arbeidstittelen «Takk Gud for kirka». Dette vil være en festforestilling som omhandler hva barn, ungdom og voksne tenker er viktige verdier i sine liv, med utgangspunkt i Thomas Aquinas åtte mål for livet. Verket skal urfremføres i Bodø domkirke i november 2024, som en del av Bodø Internasjonale Orgelfestival. Verket vil ha form som en musikal, med barn og ungdom som aktive aktører i samarbeid med profesjonelle utøvere. Manusforfatter er Kathrine Haugen og komponist Bjørn Andor Drage.  

 Bodø domkirkes sangskole