Utlysning av prosjektmidler 2024 til Europeisk kulturhovedstadsprosjektet ARCTICulations of Faith

ARCTICulations of Faith inviterer til å utvikle prosjekter som skal handle om forholdet mellom kunst, kultur og tro som aktuelt og avgjørende for menneskets livstolkning og livsbetingelser i vår landsdel. 

Musikktradisjoner og sang som tros- og kulturuttrykk er grunnleggende fokusområder i prosjektet, men vi ønsker mer bredde i kunstuttrykket i tilknytning til tro og livssyn.  

Vi imøteser gjerne prosjekter som utforsker pilegrimsperspektivet i vår tid. Pilegrimsideen er en allmenn tilnærming til religiøs tematikk hvor mennesker med ulik tro kan finne mening i å være på reise i et landskap, men også i liv, erfaringer og opplevelser. BODØ2024 oppfordrer til å utvikle nye arenaer for kunst og kultur. 

Denne utlysningen gjelder tildeling av midler til prosjekter som skal gjennomføres i 2024, forankret i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland.  

Prosjektet bør ta hensyn til: 
- At det etableres nye samarbeidsrelasjoner (gjerne på tvers av regioner) 
- At prosjektet kan bidra til å styrke kulturkompetansen i regionen 
- At barn og unge kan inkluderes i prosjektet, som målgruppe og / eller som deltagere 

Kriterier: 
- Et nytt, innovativt prosjekt 
- Gjennomføres i løpet av 2024, før 1. desember 
- Må inkludere profesjonelle utøvere 
- Prosjektet må knyttes til ett eller flere av BODØ2024s hovedtemaer; Art of Nature, Fish and Ships og Transition. Les mer her (side 20): https://bodo.kommune.no/les/ECC/ 
 
Hvem kan søke: Institusjoner, offentlige myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger, menigheter i Den norske kirke og andre trossamfunn kan søke. 
 
Søknadsfrist: 
Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan/budsjett, og være innsendt innen 14. april 2023.  

Søknadsskjema finner du her.
 
Har du spørsmål vedr. søknaden, kontakt 
Ragnhild Strauman, prosjektleder
Mob: 480 23 647 eller mail: rs397@kirken.no 

Kyrre Kolvik, prosjektmedarbeider 
Mob: 915 48 876 eller mail: kk247@kirken.no