Tildeling av støttemidler fra BODØ2024/ARCTICulations of Faith

3. februar 2023 ble det utlyst tilskuddsmidler til nye prosjekter som skal gjennomføres i løpet av kulturhovedstadsåret 2024. Det var stor interesse rundt de utlyste midlene, og det kom inn 17 søknader med en søknadssum på til sammen kr. 4.043.000,-.
Kr. 500.000,- ble fordelt på seks prosjekter, fra Vega på Helgeland i sør, til Bø i Vesterålen i nord.

Følgende prosjekter fikk innvilget støttebeløp: 

1. "Og havet skal myldre" - Randsone Vega

«Og havet skal myldre» er en installasjon, en musikalsk performance og et fortellerverksted for kirkerom hvor vi gjenoppdager kystkulturens gamle bærekraftige forvaltning og respekt for skaperverk. Gjennom nær-historiske bilder, store karttegninger, tekst og musikk viser vi inn mot den intense samhandlingen mellom mennesker, sjøfugler og natur som har eksistert i generasjoner langs kysten. 
Prosjektet gjennomføres som en turne til Vega (3 dager) og Træna (3 dager) i mai/ juni 2024, og Svolvær (3 dager) og Røst (3 dager) i august/ september 2024.  
Installasjon, performance og formidling vises primært som et selvstendig verk i kirkerom, men kan også knyttes inn mot gudstjenester i samarbeid med den lokale menigheten.  
 
2. Biegga Árahávddis/Vinden fra Árahávdi – Arahavde AS  
Gjennom fornorskning har de samiske salmene, sangene og joikene blitt fremmed for mange. Mye skam, sorg og usikkerhet også på framføringspraksisen og samisk språk tror vi har hemmet mange i å ta denne kulturarven i bruk.  
Prosjektet vil presentere samiske salmer, sanger og joiker fra ulike områder i Sápmi, og vise et musikalsk og uttrykksmessig mangfold, samt gi eksempler på hvordan vi finner spor av joiken også i salmetradisjonen.  
Prosjektet vil skape stolthet over vår samiske kulturarv og mangfoldet i de samiske kunst- og kulturuttrykkene, og medvirke til at forståelsen for samisk kultur og mangfold øker. 
Det planlegges et kulturarrangement (Bassi lea eana- Hellige jord – Holy earth) og en konsert (Biegga Árahávddis – Vinden fra Árahávdi – The wind from Árahávdi) i dette prosjektet. 
  
3. Arktisk guttekorfestival – Ung Kirkesang og flere kororganisasjoner 
Arktisk guttekorfestival vil samle guttekor fra Europa og Norden i Bodø under kulturhovedstadsåret i 2024. Festivalen gir plass for inntil 300 korister og vil tilby 3-4 forskjellige korseminarer som ender opp i en felles konsert i Bodø domkirke. Det vil også blir flere mindre "popupkonserter" rundt om i byen med besøkende kor.  
 
4. Pride Art – Open Call 
"Veier til endring - En skeiv pilgrimsreise", vil være en kunstutstilling som legger til rette for at kunst og spiritualitet kan brukes som nøkler til å forstå seg selv og det å oppleve seg/være “annerledes”. Prosjektet vil invitere skeive kunstnere til kunstutstilling og kunstfestival med utgangspunkt i PrideArts erfaringer etter skeivt kulturår 2022, hvor utstillingsprosjektene "Skapet" (første gang vist på Oslo bymuseum og senere på bl.a Manglerud senter i Oslo) og "Queer Spirit - om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet" (som først var Olsok-utstiller på Stiklestad nasjonale kultursenter sommeren/høsten 2022, og senere har turnert i flere kirker i Sør-Norge), videreføres med en spesiallaget utstilling for Bodø2024. Utstillingen blir presentert i Bodø (i kirke eller kulturhus) i løpet av første halvår/sommeren 2024. Den tar utgangspunkt i Queer Spirits arbeid med erfaringer fra skeive fortellinger om tro, spiritualitet og meningen med livet, men vil her ha fokus på livet som en pilegrimsreise, hvor endring er målet med reisen. 
 
5. Se skreien – Vågan menighetsråd - Lofoten 
Fortellingen om Lofotfisket er den store fortellingen om Lofoten, Nordland og Norge i tette bånd med Europa gjennom mange hundre år. Samtidig er det fortellingen om vår samtid og vår felles framtid.  I middelalderen utgjorde salget av tørrfisk fra Lofoten til Europa 70% av Norges eksportinntekter. Nå og i vår framtid vil skreien og fiskeriene være grunnleggende for mat på bordet i Norge og verden, og viktig som næring langs vår langstrakte kyst. Fortellingen om Lofotfisket, det årlige vinterfisket etter skrei, vil formidles til publikum gjennom en musikalsk teaterforestilling i Lofotkatedralen, ei kirke bygget spesielt stor for å romme tilreisende fiskere under Lofotfisket. Forestillingen er nyskapende i form og innhold. Musikalsk vil den spenne bredt, fra salmer knyttet til fisket og Lofoten/Nord-Norge, til nyskreven, samiskinspirert musikk, samt musikk hentet fra kontakten med Europa og Afrika. Det vil bli brukt ulike teaterteknikker, projeksjoner av gamle foto, figurative og nonfigurative kunstverk og visuelle teknikker som kommuniserer med unge mennesker.  
Forestillingen vil bli dynamisk; mange små fortellinger skal skape en hel forestilling. De ulike fortellingene kan skifte etter hvilke målgrupper man vil nå.    
 
Historien om Lofotfisket er rå, røff, og med redsel for ikke å berge livet for den enkelte fisker og båtlaget hans. Men det er også fortellingen om rørende fellesskap i båten, rorbua, på puben, i kirka og på bedehuset.  Vår Herre var en del av hverdagen for de fleste.  
 
Lofotfisket er nåtid og framtid – og det vil tydelig speile seg i forestillingen 
 
6. Hogget i stein – Bø og Malnes menighetsråd - Vesterålen 
8 internasjonale skulptører inviteres til et symposium i Bø, for i løpet av 14 dager å utvikle hver sin steinskulptur av steiner hentet i strandkanten i Vesterålen. Kunstnerne representere 8 ulike land, flere av dem fra land Bø har flyktninger fra, og de har ulik trosbakgrunn. Sammen skaper de kunst som utplasseres som undringsposter langs den oppgraderte gamle Kirkeveien i Bø.  
 
Tidligere støtte 
ARCTICulations of Faith har tidligere gitt tilskudd på til sammen kr. 800.000,- til ni prosjekter etter søknad. Syv av disse ble gjennomført i 2022 eller gjennomføres i 2023, mens to tilskuddsmottakere fikk støtte til prosjektutvikling fram mot 2024.