w

For å få oversikt over hvor mange som ønsker å spise sammen med kursene, ber vi dere krysse av her. Måltider som ikke står nevnt her må dere sørge for selv.

NB! To av middagene er priset til 400 kr. Dette kan faktureres sammen med påmeldingsavgiften, eller betales på ebillett.no senest fredag 26.4. Kryss av dersom det skal faktureres.

For at festivalen skal være en synlig aktør ønsker vi å publisere litt bilder fra ulike arrangementer under BIOF. Vi spør derfor om tillatelse til dette.