For å få oversikt over hvor mange som ønsker å spise sammen med fagdagene, ber vi dere krysse av her. Måltider som ikke står nevnt her må dere sørge for selv. Det vil bli mulig å kjøpe rimelig lunsj/middag (50/100 kr) sammen med ungdomskurset på fredag og lørdag. Betales i vipps på stedet.

NB! Middagen onsdag er påmelding på pga bordreservasjon, men må dekkes av den enkelte.

For at festivalen skal være en synlig aktør ønsker vi å publisere litt bilder fra ulike arrangementer under BIOF. Vi spør derfor om tillatelse til dette.