Støtte til Norsk Kirkemusikkarkiv

Den norske kirke ved Kirkerådet har bevilget kr 100.000 til Kirkemusikksenter Nords arbeid for å etablere Norsk Kirkemusikkarkiv!

Kirkemusikksenter Nord(KiN) er det eneste fagsenter for kirkemusikk i Norge som er på statsbudsjettet. KiN er forankret i Nordnorge med base i Bodø. Vi har lenge arbeidet med nasjonale oppgaver og støtten fra Kirkerådet gir oss mulighet for å løfte et av våre virkelig store nasjonale prosjekter.
Norsk kirkemusikkarkiv skal bevare og tilgjengeliggjøre den norske kirkemusikkarven. I begrepet kirkemusikkarven tenker vi bredt. Det innebærer både kor- og instrumentalmusikk fra hele den kristne kulturarven i Norge, herunder frikirkelige og etniske grupperinger. Kirkemusikkarkivet skal være både fysisk og digitalt tilgjengelig. 
Kirkemusikksenter Nord er i en tidlig fase av planleggingen, men målsettingen er å åpne dørene i forbindelse med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. 
Vi takker så mye for støtten og ser frem til videre samarbeid!
Tove Helen Bakkemo