Velkommen til Kirkemusikksenter Nord som er et ressurs- og kompetansesenter for kirkemusikere i Nord-Norge og det kirkemusikalske arbeid i landsdelen.