w

Kirken og kunsten: Veien videre

Konferanse i Tromsø 29.-30. oktober 2018

03.08.201811:58 Johanne Stafsnes

Kirkemøtet for Den norske kirke satt i april 2018 kunst og kultur på dagsordenen som en oppfølging av kulturmeldingen "Kunsten å være kirke" (2005). Kirkemusikksenter Nord og Norske kirkeakademier følger opp Kirkemøtets behandling ved å samle aktører til en nasjonal konferanse med utkikkspunkt fra Nord-Norge. 

 • Hva må til for å sikre drift av kirkens lokale kulturarbeid i fremtiden? 
 • Hva inneholder Den norske kirkes kulturstrategi?
 • Hvordan styrke samhandlingen med andre aktører på kunstfeltet?
 • Hvilke mulighetsrom finnes for kirkemusikeren til å organisere sin musikkvirksomhet i lokalkirken og hvordan styrke kirkemusikkens posisjon i lokalsamfunnet?
 • Hvilken plass har de frivillige organisasjonene i det kirkelige kulturarbeidet? 
 • Noen kvenske og samiske perspektiver.

Dette er noen av temaene som Kirkemusikksenter Nord og Norske kirkeakademier ønsker å få belyst ved denne konferansen i Tromsø 29.-30.10.2018.  Konferansen arrangeres i starten av festivalen Tromsø Internasjonale kirkefestival (TIK).

Konferansen er rettet mot kirkemusikere, kirkelige arbeidsgivere og alle som jobber med kunst/kultur og musikk i, eller i samarbeid med Den norske kirke. Det er viktig for oss at deltakerne kommer fra ulike deler av det kirkelige og kulturelle miljø. Drøftingen vil ta utgangspunkt i Kirkemøtets behandling av «Rapport om veivalg for Den norske kirkes kultursatsing» og arbeidet med to stortingsmeldinger; Tros- og livssynspolitikk og ny Kulturmelding.

Du vil møte disse: Kristin Gunleiksrud Raaum, valgt leder i Kirkerådet og gen.sekr. i Norske kirkeakademier, Gerd Karin Røsæg og Hildegunn Opstad Smørgrav fra Kirkerådets administrasjon, Øystein Dahle, avd. dir. i KA, Preben von der Lippe og Hanne Rekdal fra Norsk Kulturråd, Anders Hovind fra MFO, musiker Kristin Mellem, tidligere domkantor Magne Hanssen, biskop Olav Øygard og mange flere.

Konferansen finner sted på Radisson Hotel i Tromsø sentrum 29.-30.10.2018

Påmeldingsfristen er gått ut, men ta kontakt hvis du er interessert. Det er plass på konferansen, vi kan ikke garantere ledig plass på hotell og til konferansepris etter fristen (som var 24. september 2018). Men send en mail til post@kin.no hvis det er interessert.

Mandag 29.10.18

 • 10:00 Ankomst/Registrering
 • 11:00 Åpningsgudstjeneste i Tromsø domkirke, Stig Lægdene, prost. m.fl.
 • 12:30 Lunsj
 • 13:30 Åpningsforedrag Kristin Gunnleiksrud Raaum, Kirkerådsleder
 • 14:00 En ny kirkelyd, Ola Marius Hylland, Telemarksforskning
 • 15:00 Kaker & kaffe
 • 15:15 De frivillige organisasjonene og kirken. Nils Hidle, generalsekretær i Ung Kirkesang og Øystein Dahle, direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.      
 • 16:00 Norsk Kulturråd og kirkemusikalsk satsing, Fra musikkseksjonen i Norsk kulturråd; Preben von der Lippe, fagansvarlig og Hanne Rekdal. Anders Hovind respondent.
 • 17:30 Åpning av Tromsø internasjonale kirkefestival ved Kristin Gunnleiksrud Raaum. Utstillingen «Ansikt til ansikt»av Bente Elisabeth Endresen. Konsert ved  Knut Erik Sundkvist, kontrabass, Atle Sponberg, Fiolin.
 • 20:00 Konferansemiddag

Tirsdag 30.10.18

 • 08:00 Morgensang i Domkirken. Kjell Riise, Liturg. Ivar Jarle Eliassen, orgel
 • 09:00 Kirkens kulturvedtak - april 2018,                   
  Hildegunn Opstad Smørgrav, Rådgiver kirkemusikk - Kirkerådet.
  Innsikt og utsikt, Tore Dvergastein, Kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme
 • 10:00 Gruppearbeid - veien videre. Magne Hanssen, tidligere domkantor
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00 Trua skal springe ut av jordsmonnet: sett nordfra. Kristin Mellem, musiker
 • 14:00 Kaffe/Frukt
 • 14:15 Panelsamtale om Kirken i det allmenne kulturlivet. Kulturrådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme, Ivar Jarle Eliassen samtaler med et utvalg av personer fra kirke og kulturliv. 
 • 15:15 Avslutning med musikkinnslag, Biskop Olav Øygard og Kristin Mellem
Kjell Y. Riise
Tromsø domkirke
Kjell Y. Riise
Tromsø domkirke