w

Salmeglede i 200!

Velkommen til fagdager og salmeglede i Skjerstad og Hunstad kirke 19. og 20.mars!
Skjerstad og Misvær menighet gleder seg til å feire salmekveld nr. 200.
I den forbindelse arrangerer menigheten sammen med Sør-Hålogaland bispedømme og Kirkemusikksenter Nord to dager med inspirerende salmetematikk. Se program og utfyllende omtale.

På vegne av arrangørene
Johanne Stafsnes, kantor Innstranden menighet
Mail: js467@kirken.no

PÅMELDING
28.01.201912:52 Tove Helen Bakkemo

Du finner også arrangementet på facebook.

Salmeglede i 200!
Trym Ivar Bergsmo
Ola Bremnes