w

Region- og opplæringskonsulent søkes!

Kirkemusikksenter Nord i samarbeid med Ung kirkesang lyser ut 100% stilling som region- og opplæringskonsulent

Søknadsskjema
01.04.201910:17 Tove Helen Bakkemo

Kirkemusikksenter Nord og Ung kirkesang søker etter en allsidig og engasjert person som skal ha som hovedoppgave å heve interessen for kirkemusikk.  Vedkommende blir ansatt i Bodø kirkelige fellesråd med kirkevergen som arbeidsgiver. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av regionledd i Ung kirkesang       
 • Faglig utviklingsarbeid for kirkemusikere     
 • Tilrettelegging av kurs for unge organister       
 • Utvikle et nasjonalt nettverk for orgelpedagoger       
 • Medvirke til at flere barn får interesse for kirkemusikk    
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
 • Kirkemusikalsk kompetanse
 • Erfaring fra søknads- og prosjektarbeid
 • Erfaring fra eller kjennskap til tilsvarende type arbeid vil være en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt, herunder om vedkommende
 • Er målbevisst og har god gjennomføringsevne
 • Er ryddig og strukturert
 • Evner å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

For mer info om stillingen, se stillingsutlysning eller kontakt Tove Helen Bakkemo (daglig leder KiN) / Nils Hidle (generalsekretær Ung Kirkesang)

Tove Helen Bakkemo