Norsk kirkemusikkarkiv: et viktig skritt nærmere realisering

Det er en stor glede å dele nyheten om at Kulturrådet nylig har tildelt vårt forprosjekt Norsk kirkemusikkarkiv kr 540 000,- over to år. Med denne tildelingen settes det fart i arbeidet med å etablere et nasjonalt kirkemusikkarkiv, noe Kirkemusikksenter Nord har hatt planer om i flere år.

Se for deg å komme på besøk til et lyst og innbydende kirkemusikkarkiv med besøksrom og tilhørende fasiliteter. Du kan velge om du vil arbeide selvstendig, eller få veiledning fra senterets kantor eller vår arkivfaglige medarbeider. Noter og annet materiale skal være søkbart både etter kirkeår, innhold, tema, besetning og vanskelighetsgrad. Du kan bestille aktuelt materiale på forhånd, eller få hjelp til å søke i andre databaser eller beslektede samlinger. Du kan lytte til innspilninger, se videoklipp eller bla i notesamlinger. De fagansatte deler med glede sin kunnskap om hvordan du kan komme på godfot med landets søkemotorer. De veileder om rettigheter og tilgang – eller drøfter musikkfaglige og hymnologiske spørsmål med deg. I pausene skal det være mulighet å kjøpe god kaffe og mat.

Kirkemusikksenter Nord er landets eneste kirkemusikalske fagsenter som mottar tildeling over statsbudsjettet. Senteret har i økende grad orientert seg mot å ta et nasjonalt ansvar for kirkemusikkarven, noe vi vil vi gjøre blant annet ved å arbeide for etableringen av Norsk kirkemusikkarkiv. Norsk kirkemusikkarkiv skal være et inspirerende sted der man treffer andre med samme interesse. Vi kjenner oss sikre på at kirkemusikkarkivet med besøkssenter og tilhørende digitalt og fysisk arkiv vil fylle udekkede behov både hos kantorer og andre kirkelig ansatte, hos musikere, ensembler, elever og forskere.

Kristin Mellem er ansatt som prosjektleder for KiN
Kristin Mellem er ansatt som prosjektleder for KiN