Fagdager for kirkemusikere 9. - 10.november 2022 i Bodø

Påmelding

PÅMELINGSFRIST 1. NOVEMBER

Fagdagene er et samlende faglig forum for kirkemusikerne i landsdelen, men ønsker også hjertelig velkommen til kirkemusikere fra hele landet dersom flere ønsker å besøke festivalen. Også studenter fra kirkemusikkutdanningene inkluderes i fagdagsprogrammet, og de er hvert år aktive bidragsytere på mesterklassene.

Å initiere og arrangere kompetansehevende tiltak for organister og kantorer, er en viktig satsing for Kirkemusikksenter Nord. Vi ønsker å sette kirkemusikere på agendaen, spesielt med tanke på videreutvikling, kurs og kompetanseheving på lik linje med andre yrkesgrupper i kirken. Dette har det vært en stor mangel på, og vi forsøker å gjøre noe med dette, innenfor de midlene vi har til rådighet. 

Kirkemusikere fra landsdelen subsidieres med en svært lav egenandel for å delta på fagdagene.

Deler av årets fagdagsprogram sammenfaller med Nettverk for Orgelpedagogers medlemsmøte og fagseminar.

Onsdag 9. november 

Kl. 11.00 Ankomst, registrering, lunsj og mingletid – Bodø domkirke

Kl. 12.00 Lunsjkonsert Bodø domkirke

Kl. 12.45 Transport til Hunstad kirke

Kl. 13.00 Velkommen m/presentasjon av deltakere og hilsen fra biskop

Kl. 13.30 Medlemsmøte NFO

                Alternativt program for ikke-medlemmer:

                Presentasjon av orgelet i Hunstad kirke v/Henrik Bechstrøm

Kl. 14.30 Presentasjon av POBU-prosjektet

                 inkl. en økt med orgelundervisning i praksis v/Kristin Eek ca. kl 15.30

Kl. 16.15: Panelsamtale om rekruttering til kirkemusikkstudier og -stillinger

Kl. 17.30 Enkelt måtlid

Kl. 19.00 Åpningskonsert BIOF – Rønvik kirke

Kl. 20.30 Middag på byen (hver enkelt betaler selv)

 

Torsdag 10. november – Hunstad kirke

Kl.09.00 Morgensamling 

Kl.09.30 Presentasjon av kvensk salmehefte v/Peter Vang

Kl.10.00 Presentasjon av Nordsamisk spillebok v/Kristian Paulsen

Kl.12.00 Lunsj  

Kl.13.00 Lunsjkonsert v/studenter 

Kl.14.00 Oppsummering og avslutning 

Praktiske opplysninger og betaling

Deltageravgift for fagdagene er kr 1200 og dekker:

  • Faglig porgram, lunsjkonsert og åpningskonsert som er oppført i kursprogrammet

  • Lunsj og enkel servering underveis i kurset.

  • En overnatting inkl frokost på Skagen hotell (NB gjelder kirkemusikere fra Sør-og Nord-Hålogaland bispedømme. Det må krysses av for overnatting i påmeldingsskjemaet).

    For deltagere som ikke er ansatt i Nord- eller Sør-Hålogaland Bispedømme vil overnatting bli fakturert i tillegg, det samme gjelder for ekstra hotelldøgn.

  • Det må også krysses av hvis du ønsker å være med på felles middag onsdag etter konserten. 


De som skal få sine kostnader dekket av arbeidsgiver MÅ fylle ut fakturaadresse i påmeldingsskjema. Faktura vil bli sendt etterskuddsvis.

Det er mulig å kjøpe billetter til festivalens øvrige program på ebillett.no. Som deltaker på fagdagene får du rabatt og kan kjøpe honnørbillett. Se festivalens hjemmeside for mer informasjon: www.biof.no  

Ved spørsmål, kontakt opplæringskonsulent Peter Vang på telefon 908 70 608 eller orgelnerd@gmail.com