w

Kirkemusikkurs for ungdom 26.-29. april 2018!

Vi inviterer ungdom mellom 12 og 23 år fra hele landet til lærerike og inspirerende dager. Kurset går over fire dager og inneholder orgelundervisning, liturgisk spill, og kor/direksjon.

12.02.201820:35 Johanne Stafsnes

Deltagerne spiller en egen konsert under festivalen, der alle får mulighet til å framføre musikk for festivalpublikummet. Ungdommene på kurset får også ansvar for festivalgudstjenesten der de står for alt av musikk/liturgisk spill. Oddmund Schanche kommer med sin store salgsutstilling med noter og musikkrariteter. (Det hender at spesielt flinke utøvere får spille på noen av lunsjkonsertene, men dette må i så fall avklares i god tid med festivalleder)

Det er ønskelig at deltagerne har nådd et nivå tilsvarende «Bach´s 8 små preludier» på orgel eller tilsvarende «Perler fra barokken» for piano. Pianoelever som er nysgjerrige på orgel og kirkemusikk er velkommen til å søke om plass.

Det er lurt å forberede et stykke du kan tenke deg å spille på ungdomskonserten, og evt. en salme eller lignende du har lyst å bidra med på gudstjenesten. Hvilke salmer samt hvem som gjør hva i gudstjenesten må lærerne og dere bli enige om underveis. (Det er selvfølgelig ingen spilletvang om noen ikke ønsker å spille ”offentlig”.)

Datoene for kurset er torsdag 25. april til søndag 29.april. Registrering og lunsj starter torsdag kl. 11 og siste aktivitet for kurset er festivalgudstjeneste i Hunstad kirke med påfølgende lunsj søndag. 

Det vil bli gitt undervisning i gruppe og individuelt. Kurset stiller med fire lærere:

  • Kristin Immerkjær Kristiansen, Danmark
  • Kristin Eek, Steinkjer
  • Erling With Aasgård, Trondheim
  • Peter Vang, Nordreisa

I tillegg vil det bli mestermøte med en av artistene, se www.biof.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER/BETALING

Kurset har 12 elevplasser.

Det er en egenandel på kr 1000,- per deltaker som inkluderer:

  • Undervisning
  • Festivalpass til alle konserter under orgelfestivalen
  • Opphold ved Skagen hotell. (Dersom noen foreldre ønsker å følge sitt barn på kurset forsøker vi å legge til rette for det, mot at de bidrar som frivillige under kursoppholdet. De som ikke ønsker å jobbe som frivillig må dekke oppholdet for egen regning. (Vi oppfordrer de som kan til å overnatte privat, for å få ned kostnadene.)
  • Medlemskap i orgelklubben Fridthjov.

Kurset er åpent for påmelding for ungdommer fra hele landet. Ved stor pågang vil ungdom fra Nord- og Sør Hålogaland bispedømmer bli prioritert.

Programmet for kurset blir lagt ut på Kirkemusikksenter Nord sin hjemmeside www.kin.no. Der vil du også se opplysninger om flere kurs i regi av KIN.

Gi beskjed ved påmelding om spesielle behov og hvis det er bestilt reise, vil vi gjerne vite hvordan og når du ankommer Bodø.

Påmeldingsfrist er 26. mars 2018. Fyll ut påmeldingsskjemaet nederst på siden.

Deltageravgift betales via billettsystemet Tikkio. Gå til Tikkio sin nettside, søk etter Bodø Internasjonale Orgelfestival. Deltageravgift til ungdomskurset finner du under fanen; «varer» 

Administrativt ansvarlig er: Johanne J. Stafsnes (452 58 677 og post@kin.no)

Kursvert er: Erlend Karlsen (917 23 578 og erlend.karlsen@kirken.tromso.no

Kurset er støttet av Norsk kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Nord- og Sør Hålogaland Bispedømmer, Ung Kirkesang m.fl. 

Påmelding til kirkemusikkurs