Nettverk for orgelpedagoger

11.september 2019 ble Nettverk for orgelpedagoger (NFO) stiftet under Norsk orgelfestival i Stavanger.

16.09.201908:52 Johanne Stafsnes

Nettverk for orgelpedagoger (NFO)

er en nettverksforening for alle som underviser orgel i Norge. Nettverket er et tiltak for å styrke og befeste et langsiktig arbeid for å øke orgelinteresse blant barn og unge. Nettverket er åpen og økumenisk. Nettverket er tilknyttet landsorganisasjonen Ung kirkesang. Hovedformålet er å tilrettelegge en felles base for idéveksling, seminarer, utvikling av pedagogiske metoder og verktøy samt å styrke samhold i arbeidet som orgelpedagog. 

Nettverkets målsettinger

  • Nettverkets primære fokus er å inspirere, støtte og engasjere orgelpedagoger.
  • Nettverket skal bidra til å avdekke behov og rekruttere til kirkemusikeryrket.
  • Nettverket skal arrangere regelmessige samlinger.

Nettverket styres av et utvalg som ble valgt på stiftelsesmøtet 11.september 2019:

  • Kristin Eek
  • Martine Bæver Larsen
  • Andreas Pettersen
  • Johanne Stafsnes, sekretær fra Kirkemusikksenter Nord

Medlemskap i nettverket er personlig. Medlemskapet koster 300,- i året. 

For å melde deg inn i nettverket, trykk på knappen under.

For å betale, søk opp "Kirkemusikksenter Nord" på Vipps "kjøp og betal", velg medlemskontingent NFO.

, click to open in lightbox