Prosjektansvar for ARCTICulation of faith (BODØ2024)

Kirkemusikksenter Nord har inngått avtale med BODØ2024 om å administrere delen ARCTICulation of faith.

Høsten 2020 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av Gro Bergrabb (domkantor, Bodø domkirke), Ragnhild Strauman (kulturrådgiver, Sør-Hålogaland bispedømme), Beate Tverbak (kommunikasjonsrådgiver, Sør-Hålogaland bispedømme), Nils Jøran Riedl (sokneprest, Gildeskål kirkested) og Johanne Stafsnes (fungerende daglig leder, Kirkemusikksenter Nord). Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i kapitellet "ARCTICulation of faith" fra søknaden til BODØ2024 og snakket om hva prosjektet kan inneholde, hvordan det kan administreres og hvordan prosjektet skal administreres.

Før sommeren 2021 ble avtalen inngått, og nå er vi klare for å starte den store jobben fra nå og til og med 2024. 

Arcticulations of faith (utdrag fra Bodø2024s søknad): The project is aiming to ARCTICulate something as fundamental and substantial as terms of life. Through history, the people of Nordland has been exposed to a harsh, trying environment… Living this close to the elements, abiding by the rules of nature, created a relation between people and the non-perceivable realm that has been formative to our culture… In our modern world, both citizens and religions travel. We make new friends and colleagues and receive new impulses. This gives us a great opportunity to reflect on the relationship between culture, art and religion. A rich musical tradition and song as expression are the foundations of the project, but even history and church art are included (s. 48).

ARCTICulation of faith skal være prosjekter i by og bygd, i hele fylket. Vi håper dette kan skape mange idéer, gode prosesser og gode prosjekter i det lokale kulturlivet.

Prosjekt har en administrasjon:

 • Johanne Stafsnes, prosjektleder
 • Ragnhild Strauman, kunstnerisk leder
 • Beate Tverbak, kommunikasjonsrådgiver

Prosjektet har arbeidsgruppe som fungerer som faglig rådgivning (og behandler prosjektsøknadene):

 • Berit Valberg, Bodø domkirke
 • Nils Jøran Riedl, Gildeskål menighet
 • Olav Rune Ertzeid, Helgeland prosti
 • Mikkel Eskil Mikkelsen, lulesamisk forvaltningsområde
 • prosjektadministrasjonen

Prosjektet har en referansegruppe:

 • Christian Lorentsen, Nordland fylkeskommune
 • Ole Christian Erikstad, Sør-Hålogaland bispedømme
 • Tom Solli, Bodø kirkelige fellesråd
 • representant fra Kirkemusikksenter Nord
 • Henrik Sand Dagfinrud, BODØ2024
 • Gro Bergrabb, Nordland musikkfestuke

I første omgang lyser vi ut prosjektmidler for 2022. Søknadsfrist er 1.desember. Utlysning av prosjektmidler finner du her.

Ta kontakt om du har en idé du vil lufte eller lurer på noe!

Johanne Stafsnes, prosjektleder
E-post: js467@kirken.no
Mobil: 45258677

Synne-Marie Solstad Tømmerberg
Prosjektleder Johanne Stafsnes