ARCTICulations of Faith (BODØ2024)

Kirkemusikksenter Nord administrerer ARCTICulations of Faith, et delprosjekt under BODØ2024

Her finner du utlysning av prosjektmidler for 2024: Utlysning prosjektmidler

Høsten 2020 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av Gro Bergrabb (domkantor, Bodø domkirke), Ragnhild Strauman (kulturrådgiver, Sør-Hålogaland bispedømme), Beate Tverbak (kommunikasjonsrådgiver, Sør-Hålogaland bispedømme), Nils Jøran Riedl (sokneprest, Gildeskål kirkested) og Johanne Stafsnes (fungerende daglig leder, Kirkemusikksenter Nord). Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i kapittelet "ARCTICulations of Faith" fra søknaden og drøftet hva prosjektet kunne inneholde og hvordan det skulle administreres.

Før sommeren 2021 ble avtalen inngått, og nå er jobben i gang mot 2024. 

Arcticulations of faith (utdrag fra Bodø2024s søknad): The project is aiming to ARCTICulate something as fundamental and substantial as terms of life. Through history, the people of Nordland has been exposed to a harsh, trying environment… Living this close to the elements, abiding by the rules of nature, created a relation between people and the non-perceivable realm that has been formative to our culture… In our modern world, both citizens and religions travel. We make new friends and colleagues and receive new impulses. This gives us a great opportunity to reflect on the relationship between culture, art and religion. A rich musical tradition and song as expression are the foundations of the project, but even history and church art are included (s. 48).

ARCTICulation of faith skal være prosjekter i by og bygd, i hele fylket. Vi håper dette kan skape mange idéer, gode prosesser og gode prosjekter i det lokale kulturlivet.

Prosjektet har en administrasjon:

 • Ragnhild Strauman, prosjektleder
 • Kyrre Kolvik, prosjektmedarbeider
 • Beate Tverbak, kommunikasjonsrådgiver

Prosjektet har en arbeidsgruppe som gir faglig rådgivning (og behandler prosjektsøknadene):

 • George Chittenden, Bodø domkirke
 • Nils Jøran Riedl, Gildeskål menighet
 • Olav Rune Ertzeid, Helgeland prosti
 • Mikkel Eskil Mikkelsen, lulesamisk forvaltningsområde
 • prosjektadministrasjonen

Prosjektet har en referansegruppe:

 • Nordland fylkeskommune v/Christian Lorentsen
 • Stiftsdirektør, Sør-Hålogaland bispedømme
 • Kirkeverge, Bodø kirkelige fellesråd
 • Kirkemusikksenter Nord v/Terje Brun
 • BODØ2024 v/programsjef Henrik Sand Dagfinrud
 • Nordland musikkfestuke v/direktør Gro Bergrabb

Prosjektmidler for 2022 og 2023 er tildelt. 

Ta kontakt om du har en idé du vil lufte eller lurer på noe!

Ragnhild Strauman, prosjektleder
E-post: rs397@kirken.no
Tlf: 48023647

 

Kyrre Kolvik, prosjektmedarbeider
E-post: kk247@kirken.no
Tlf: 91548876