w

Om KiN

Kirkemusikksenter Nord er et ressurs- og kompetansesenter for kirkemusikere i Nord-Norge og det kirkemusikalske arbeid i landsdelen.

12.02.201819:39 Johanne Stafsnes

KiN organiseres som et ansvar under Bodø Kirkelige Fellesråd (BKFR), med selvstendig økonomi og regnskap. Således bærer ingen øvrige kirkelige organer ansvar for KiNs forpliktelser, annet enn hvor dette er særskilt bestemt.

Virksomheten finansieres ved bidrag fra kirkelige og offentlige organer, samt øvrige prosjektmidler som skaffes til veie.

BKFR fastsetter budsjett, etter behandling i KiNs styre og representantskap.

Begge bispedømmerådene og alle fellesråd i Nord-Norge inviteres årlig til å bidra med driftsmidler for KiN.

Kontaktinfo:

Adresse: Storgata 29, 8006 Bodø
Telefon: +47 416 48 721 (daglig leder)

Hvem er vi?

Daglig leder 
Tove Helen Bakkemo
Telefon: +47 416 48 721
Mail: tb546@kirken.no 

Øivind Mikalsen

Styreleder: 
Øivind Mikalsen
Telefon: +47 900 19 249
Mail: oivind.mikalsen@gmail.com 

Mette Dyrnes

Styremedlem:
Mette Dyrnes
Telefon: +47 971 58 047
Mail: mette.dyrnes@sortland.kommune.no  

Peter Vang

Styremedlem: 
Peter Vang
Telefon: +47 908 70 608
Mail: orgelnerd@gmail.com 

Erlend Karlsen

Styremedlem: 
Erlend Karlsen
Telefon: +47 917 23 578
Mail: erlend.karlsen@kirken.tromso.no 

Brian Hepworth

Styremedlem, domkantor Bodø:
Brian Hepworth
Telefon: +47 488 95 334
Mail: bh469@kirken.no 

Hijoo Moon

Styremedlem, domkantor Tromsø:
Hijoo Moon
Telefon: +47 406 49 570
Mail: hijoo@kirken.tromso.no 

Vedtekter
Referat fra representantskapsmøte i 2016