Om KiN

Kirkemusikksenter Nord er et ressurs- og kompetansesenter for kirkemusikere i Nord-Norge og det kirkemusikalske arbeid i landsdelen.

12.02.201819:39 Johanne Stafsnes

KiN organiseres som et ansvar under Bodø Kirkelige Fellesråd (BKFR), med selvstendig økonomi og regnskap. Således bærer ingen øvrige kirkelige organer ansvar for KiNs forpliktelser, annet enn hvor dette er særskilt bestemt.

Virksomheten finansieres ved bidrag fra kirkelige og offentlige organer, samt øvrige prosjektmidler som skaffes til veie.

BKFR fastsetter budsjett, etter behandling i KiNs styre og representantskap.

Begge bispedømmerådene og alle fellesråd i Nord-Norge inviteres årlig til å bidra med driftsmidler for KiN.

Administrasjon:

Tove Helen Bakkemo, daglig leder og produsent Bodø internasjonale orgelfestival
Telefon: +47 416 48 721
Mail: tb546@kirken.no

Johanne Stafsnes, prosjektleder
Telefon: +47 452 58 677
Mail: js467@kirken.no

Peter Vang, opplæringskonsulent (vikar)
Telefon: +47 908 70 608
Mail: orgelnerd@gmail.com 

Styret:

Øivind Mikalsen, styreleder
Telefon: +47 900 19 249
Mail: oivind.mikalsen@gmail.com

Mette Dyrnes, styremedlem
Telefon: +47 971 58 047
Mail: msdyrnes@gmail.com

Mariam Rapp, styremedlem
Telefon: +47 994 94 811
Mail: mariam.rapp@outlook.com

Brian Hepworth, styremedlem
Telefon: +47 488 95 334
Mail: bh469@kirken.no

Terje Brun, styremedlem
Telefon: +47 952 53 883
Mail: organist@lofotkatedralen.no 

Ingjerd Grøm, styremedlem
Telefon: +47 928 06 899
Mail: ingjerd.grom@gmail.com

Adresse (besøk og post): Dronningens gate 18, 8006 Bodø

Vedtekter

Årsmelding 2020

, click to open in lightbox