w

Kirkemusikkurs for ungdom 26.-29. april 2018!

Da er vi glade for å ønske 5 deltakere fra Troms i nord, til Rogaland i vest og Akershus i øst velkommen til kirkemusikkurs for ungdom!

12.02.201820:35 Johanne Stafsnes

Torsdag 26.april

11.00 Lunsj/registrering Bodø domkirke, konfirmantsal
13.00 Velkommen til kurs Hunstad kirke
14.00 Undervisning i grupper Hunstad, Rønvik, NPS-kapellet, kirkekontoret
16.00 Middag Bodø domkirke, konfirmantsal
17.00 Undervisning felles Bodin kirke
19.00 Konsert Jobs bok Bodø domkirke
20.00 Kveldsmat Skagen hotell

Fredag 27.april

08.00 Frokost Skagen hotell
09.00 Morgensamling, orgelkunnskap, improvisasjon Rønvik kirke
11.00 Lunsj Bodø domkirke, konfirmantsal
13.00 Lunsjkonsert v/studenter Bodø domkirke
14.00 Undervisning i grupper Rønvik, NPS, kirkekontoret og krypten
16.00 Middag Bodø domkirke, konfirmantsal
17.00 Øving til gudstjeneste/konsert Hunstad kirke og Rønvik kirke
21.00 Orgelets ønskekonsert Hunstad kirke

Lørdag 28.april

09.00 Frokost Skagen hotell
10.00 Øving til gudstjeneste/konsert Hunstad kirke og Rønvik kirke
12.00 Lunsj Bodø domkirke, konfirmantsal
13.00 Øving fortsetter Bodin, NPS, Rønvik (kjeller) og kirkekontoret
15.00 Kino-orgel, forestilling Hunstad kirke
16.00 Lett måltid Bodø domkirke, konfirmantsal
18.00 Ungdomskursets konsert Rønvik kirke
19.30 Festmiddag sammen med Barnas orgelfest

Søndag 29.april

08.00 Frokost Skagen hotell
09.00 Øving til gudstjeneste Hunstad kirke
11.00 Festivalgudstjeneste Hunstad kirke
13.00 Kirkekaffe m/restelunsj Bodø domkirke, konfirmantsal


Lærere:

  • Katrine Kristiansen, Danmark
  • Kristin Eek, Steinkjer
  • Erling With Aasgård, Trondheim

Koordinator: Peter Vang (908 70 608)

Administrativt ansvarlig: Johanne Jeremiassen Stafsnes (452 58 677)

Hvis det er noe og dere trenger å ta kontakt med noen på kurset så kan dere ringe Peter eller Johanne.

Hvis det er noen som ikke har betalt:
Deltageravgift betales via billettsystemet Tikkio. Gå til Tikkio sin nettside, søk etter Bodø Internasjonale Orgelfestival. Deltageravgift til ungdomskurset finner du under fanen; «varer» 

Kurset er støttet av Norsk kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Nord- og Sør Hålogaland Bispedømmer, Ung Kirkesang m.fl.