Utlån av noter

Kirkemusikksenter Nord har læreverk i orgelspill og barnekornoter til utlån.

KIN har til utlån flere læreverk i orgelspill: Ferdinands orgelbok, Bjørn Vidar Ulvedalens orgelskole: Preludiun 1-5, Anne-Lise Linberg Sjödin «Orgelpuls» og Katrine Immerkjær Kristiansen "Orgelbogen". Vi har også Lulesamisk koralbok, Noen salmer fra Nord (vår egen salmebok) og en god del annen orgellitteratur.

For barnekor har vi noen eksemplarer av Henning Sommerro sine verk «No lauast det i li» og «Jolekvad» begge laget til Elias Blixjubileet.