Kirkemusikkurs for ungdom - BIOF 2019

Kirkemusikksenter Nord arrangerer hvert år kurs for ungdom som ønsker å spille orgel.

PÅMELDING

PÅMELDINGSFRIST 1. APRIL

Det årlige ungdomskurset arrangeres under Bodø Internasjonale orgelfestival(BIOF). Festivalen har som formål å bidra til rekruttering av unge til organist/kantortjeneste samt bidra til etterutdanning og faglig utvikling for kantorer og organister. Gjennom ungdomskurset får deltagerne møte noen av landsdelens kirkemusikere som er sterke identitetsbærere. De blir kjent med kirkens rike salme- og gudstjenestetradisjon, blir kjent med andre på samme alder med samme interesse og de får spille på noen av landets beste orgler.

Det at kurset er en del av en festival med internasjonalt perspektiv gir ungdommene mulighet for å møte kirkemusikere, artister og studenter fra mange nasjonaliteter.  Oddmund Schanche sin salgsutstilling med orgelnoter, CD’er og musikkrariteter er en kilde til inspirasjon og mange unge har kjøpt sine første orgelbøker her. Kurset har i mange år vært en viktig inspirasjonskilde og årlig ”gulrot” for ungdom fra landsdelen, sågar hele landet, og er med på å holde oppe interessen for en musikkform med lange tradisjoner.

Kursdeltakerne må holde et godt nivå på orgel eller piano og være mellom 12 og 23 år. Elevene får både individuell- og gruppeundervisning. Emnene er; solistisk orgelspill, liturgisk spill, improvisasjon, kordireksjon og orgelkunnskap. Lærerne er alle høyt utdannede musikere med erfaring fra pedagogisk arbeid: Kristin Eek (Steinkjær), Katrine Immerkjær Kristiansen (Danmark), Martien Bæver Larsen (Kongsberg) og David Scott Hamnes (Trondheim/Australia). Peter Vang fra Nordreisa er kursvert. Alle kirkene i Bodø by vil være i bruk.

Det er tolv elevplasser for aldersgruppen 12-23 år og egenandelen på kr 1000 dekker undervisning, overnatting og mat under hele kurset. Kursdeltakerne får også et festivalpass med gratis adgang til BIOF sine konserter.