Barnas Orgelfest - BIOF 2019

Barnas Orgelfest er et tilbud til barn i alderen 6 - 12 år som spiller eller har lyst til å bli kjent med orgelet som instrument.

PÅMELDING

PÅMELDINGSFRIST 1. APRIL

Kurset ble arrangert første gang i 2018, og vi gjentar suksessen under Bodø Internasjonale Orgelfestival 2019. Datoene er lørdag 27. og søndag 28. april, i Bodø domkirke. Undervisningen ledes av kantor og orgelpedagog Bjørn Vidar Ulvedalen. Ulvedalen har markert seg som ledende i å undervise yngre barn på orgel, primus motor for kirkerådet sitt prosjekt "Pilegrim i orgelsko", og har gitt ut eget lærerværk i orgelspill for barn.

Kursvert er Martha Mikalsen, kantor i Dolstad kirke i Mosjøen.

Det er åtte elevplasser for aldersgruppen 6-12 år og egenandelen på kr 1000 dekker undervisning, overnatting og mat under hele kurset. Kursdeltakerne får også et festivalpass med gratis adgang til BIOF sine konserter.  Det er tatt høyde for at barna reiser sammen med en voksen, vi dekker overnatting også for foresatte i inntil to døgn.