Fagdager for kirkemusikere - BIOF 2019

Kirkemusikksenter Nord arrangerer hvert år fagdager for kirkemusikere under Bodø Internasjonale Orgelfestival.

PÅMELDING

PÅMELINGSFRIST 1. APRIL

Fagdagene er et samlende faglig forum for kirkemusikerne i landsdelen, men ønsker også hjertelig velkommen til kirkemusikere fra hele landet og våre naboland dersom flere ønsker å besøke festivalen. Også studenter fra kirkemusikkutdanningene inkluderes i fagdagsprogrammet, og de er hvert år aktive bidragsytere på mesterklassene.

Å initiere og arrangere kompetansehevende tiltak for organister og kantorer, er en viktig satsing for Kirkemusikksenter Nord. Vi ønsker å sette kirkemusikere på agendaen, spesielt med tanke på videreutvikling, kurs og kompetanseheving på lik linje med andre yrkesgrupper i kirken. Dette har det vært en stor mangel på, og vi forsøker å gjøre noe med dette, innenfor de midlene vi har til rådighet.

Kirkemusikere fra landsdelen subsidieres med en svært lav egenandel for å delta på fagdagene.

Mandag 29. april

Innreise, innsjekk Skagen hotell
Kl. 11.00 Registrering, mingletid. Enkel lunsj settes fram i menighetssalen. Bodø domkirke
Kl. 13.00 Lunsjkonsert med studenter Bodø domkirke
Kl. 14.00

Masterclass med Prof. M.H. Draagen.       Tema: liturgisk spill

Rønvik kirke
Kl. 17.00 Felles middag for de som ønsker det "På byen" (info kommer)
Kl. 19.00 Konsert: Marja-Liisa Orgelsuite Stormen konserthus, lillesalen
Kl. 21.00 Kino-orgelkonsert m/Sebastian Küchler-Blessing Bodø domkirke

Tirsdag 30. april

Kl. 10.00 Masterclass med Sebastian Küchler-Blessing Tema: tysk orgelmusikk Bodø domkirke
Kl. 13.00 Enkel lunsj settes fram i menighetssalen Bodø domkirke
Kl. 14.00 Info kommer
Kl. 15.00 Oppsummering og avslutning
Videre utover kvelden skjer dette:
Kl. 17.00 Foredrag/introduksjon til kveldens konsert v/Prof. Harald Herresthal. Tema: Fridthjov Anderssen og «den norske orgelskolen» i Leipzig (gratis) Bodø domkirke, konfirmantsalen
Kl. 19.00 Avslutningskonsert v/Sebastian Küchler-Blessing m.fl. (billett kan kjøpes på ebillett.no) Bodø domkirke

Praktiske opplysninger og betaling

Deltageravgift for fagdagene er kr 1000 og dekker:

  • Konserter, mesterklasser og foredrag som er oppført i kursprogrammet
  • Lunsj og enkel servering underveis i kurset.
  • En overnatting inkl frokost på Skagen hotell (NB gjelder kirkemusikere fra Sør-og Nord-Hålogaland bispedømme. Det må krysses av for overnatting på Skagen hotell i påmeldingsskjemaet). For deltagere som ikke er ansatt i Nord- eller Sør-Hålogaland Bispedømme vil overnatting bli fakturert i tillegg, det samme gjelder for ekstra hotelldøgn.
  • Det må også krysses av hvis du ønsker å være med på felles middag mandag kl.17.00. Pris 400 kr, - Drikke må betales på stedet.

De som skal få sine kostnader dekket av arbeidsgiver MÅ fylle ut fakturaadresse i påmeldingsskjema. Faktura vil bli sendt etterskuddsvis.

Det er mulig å betale for fagdagspass, billetter og middag via ebillett.no. De som ønsker å komme tidligere til festivalen, og få med seg konserter før fagdagene starter, kan enten oppgradere fagdagspasset til festivalpass (+ 500kr.), eller kjøpe enkeltbilletter.