Fagdager for kirkemusikere - BIOF 2020

Kirkemusikksenter Nord arrangerer hvert år fagdager for kirkemusikere under Bodø Internasjonale Orgelfestival.

PÅMELDING

PÅMELINGSFRIST 20. OKTOBER

Fagdagene er et samlende faglig forum for kirkemusikerne i landsdelen, men ønsker også hjertelig velkommen til kirkemusikere fra hele landet dersom flere ønsker å besøke festivalen. Også studenter fra kirkemusikkutdanningene inkluderes i fagdagsprogrammet, og de er hvert år aktive bidragsytere på mesterklassene.

Å initiere og arrangere kompetansehevende tiltak for organister og kantorer, er en viktig satsing for Kirkemusikksenter Nord. Vi ønsker å sette kirkemusikere på agendaen, spesielt med tanke på videreutvikling, kurs og kompetanseheving på lik linje med andre yrkesgrupper i kirken. Dette har det vært en stor mangel på, og vi forsøker å gjøre noe med dette, innenfor de midlene vi har til rådighet.

Kirkemusikere fra landsdelen subsidieres med en svært lav egenandel for å delta på fagdagene.

Onsdag 4. november

Innreise, innsjekk Skagen hotell
Kl. 11:00 Registrering, mingletid. Enkel lunsj settes fram. Rønvik kirke
Kl. 12:00

Alt. 1: Arbeidsmetoder i orgelundervisning v/Amund Dahlen og David Scott Hamnes

Alt. 2: Masterclass med Marcus André Berg (domkantor Oslo). Tema: Vierne

Rønvik kirke

Bodø domkirke

Kl. 14:15 Medlemsmøte for Nettverk for orgelpedagoger (mulig å melde seg inn i nettverket under fagdagene) Rønvik kirke
Kl. 16:00 Lett måltid Rønvik kirke
Kl. 16:30 Improvisasjon for barn og unge, rettet mot gudstjenesten v/Petra Bjørkhaug (domkantor Nidarosdomen) Rønvik kirke
Kl. 19:30 Middag "på byen" (betales av den enkelte)

Torsdag 5. november

Kl. 09:00 Masterclass med uni.lektor Otto Christian Odland. Tema: liturgisk spille Rønvik kirke
Kl. 12.00 Lunsj Rønvik kirke
Kl. 13.00 Lunsjkonsert v/studenter Hunstad kirke
Kl. 14.00 Oppsummering og avslutning
Videre utover kvelden skjer dette:
Kl. 18.00 Åpningskonsert v/prof. Inger-Lise Ulsrud som spiller Beethoven og domkantor Gro Bergrabb som urfremfører "The seven virutes" av Håvard Lund. Bodø domkirke
Kl. 20.00 Teaterforestilling: Dømt til evig fortapelse v/skuespiller Wenche Strømdal og domkantor Petra Bjørkhaug Bodø domkirke

Praktiske opplysninger og betaling

Deltageravgift for fagdagene er kr 1000 og dekker:

  • Lunsjkonsert, mesterklasser og foredrag som er oppført i kursprogrammet
  • Lunsj og enkel servering underveis i kurset.
  • En overnatting inkl frokost på Skagen hotell (NB gjelder kirkemusikere fra Sør-og Nord-Hålogaland bispedømme. Det må krysses av for overnatting på Skagen hotell i påmeldingsskjemaet). For deltagere som ikke er ansatt i Nord- eller Sør-Hålogaland Bispedømme vil overnatting bli fakturert i tillegg, det samme gjelder for ekstra hotelldøgn.
  • Det må også krysses av hvis du ønsker å være med på felles middag onsdag kl.19.30. 

De som skal få sine kostnader dekket av arbeidsgiver MÅ fylle ut fakturaadresse i påmeldingsskjema. Faktura vil bli sendt etterskuddsvis.

Det er mulig å betale for fagdagspass og billetter via ebillett.no. De som ønsker å få med seg konserter etter fagdagene, kan enten oppgradere fagdagspasset til festivalpass (+ 500kr.), eller kjøpe enkeltbilletter.