Utlysning av prosjektmidler for 2022

BODØ2024 - ARCTICulation of faith – kunst, kultur og tro i fokus.

Kirkemusikksenter Nord administrerer delprosjektet ARCTICulation of faith i forbindelse med BODØ2024. Dette skal handle om forholdet mellom kultur, kunst og religion som avgjørende og fremdeles aktuelt for menneskets livstolkning og livsbetingelser i vår landsdel.

Musikktradisjoner og sang som tros- og kulturuttrykk er grunnleggende fokusområder, men også lokal / regional historie og kirkekunst. Menneskets tros- og livsvandring tematiseres i tilknytning til historiske, samtidige og fremtidige perspektiver. Prosjektet må knyttes til ett eller flere av BODØ2024s hovedtemaer; Art of Nature, Fish and Ships og Transition. Les mer her: https://bodo2024.no/arcticulation-programmet/

Det vil bli lyst ut prosjektmidler i tre omganger for å initiere prosjekter i perioden 2022 til 2024, og disse skal fortrinnsvis forankres i en av regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland. 

Prosjektet bør ta hensyn til:

  • At det etableres nye samarbeidsrelasjoner (gjerne på tvers av regioner)
  • At prosjektet kan bidra til å styrke kulturkompetansen i regionen
  • At barn og unge kan inkluderes i prosjektet, som målgruppe og/eller som deltakere

Kriterier:

  • Et nytt, innovativt prosjekt
  • Gjennomføres i løpet av 2022
  • Må inkludere profesjonelle utøvere

Hvem kan søke:
Menigheter i Den norske kirke, andre trossamfunn, institusjoner og offentlige myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger.

Søknadsfrist:
Søknad sendes via link øverst på siden og må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan/budsjett (se vedlagte skjema), og være oss i hende innen 1. desember 2021. Rapporteringsfrist for prosjekter i 2022 vil være 1. februar 2023.

Kontaktinfo:
Johanne Stafsnes, prosjektleder.
Mob.: 45258677 eller mail: js467@kirken.no