Fagdager for kirkemusikere 10. - 11.november 2021 i Bodø

Påmelding

PÅMELINGSFRIST 1. NOVEMBER

Fagdagene er et samlende faglig forum for kirkemusikerne i landsdelen, men ønsker også hjertelig velkommen til kirkemusikere fra hele landet dersom flere ønsker å besøke festivalen. Også studenter fra kirkemusikkutdanningene inkluderes i fagdagsprogrammet, og de er hvert år aktive bidragsytere på mesterklassene.

Å initiere og arrangere kompetansehevende tiltak for organister og kantorer, er en viktig satsing for Kirkemusikksenter Nord. Vi ønsker å sette kirkemusikere på agendaen, spesielt med tanke på videreutvikling, kurs og kompetanseheving på lik linje med andre yrkesgrupper i kirken. Dette har det vært en stor mangel på, og vi forsøker å gjøre noe med dette, innenfor de midlene vi har til rådighet. Fagdagene er planlagt av en ressursgruppe bestående av kulturrådgiver i Sør-Hålogaland Ragnhild Strauman, styremedlem i Kirkemusikksenter Nord Ingjerd Grøm og opplæringskonsulent i Kirkemusikksenter Nord Johanne Stafsnes.

Kirkemusikere fra landsdelen subsidieres med en svært lav egenandel for å delta på fagdagene.

Onsdag 10. november

Innreise, innsjekk
Kl. 11:00 Registrering, mingletid. Enkel lunsj settes fram.

Rønvik kirke

Kl. 12:00

Velkommen, presentasjon

Kl. 13:00 Nyutgivelser fra Kirkesangforlaget m/flere
Kl. 14:00 Demonstrasjon av OrgelKids v/Øivind Bakken
Kl. 16:00 Enkel middag        "
Kl. 19:00 Åpningskonsert Bodø internasjonale orgelfestival Bodø domkirke
Ca. 20:30 Middag "på byen" (betales av den enkelte)

Torsdag 11. november

Kl. 08:30 Morgensamling Rønvik kirke
Kl. 09:00 Bruksmusikk - små gudstjenestestykker for forskjellige deler av kirkeåret v/Espen Melbø (domkantor Tønsberg)        "
Kl. 11:00 ARCTICulation of faith, presentasjon og samtale        "
Kl. 12:00 Lunsj Hunstad kirke
Kl. 13:00 Lunsjkonsert v/studenter Hunstad kirke
Kl. 14:00 Oppsummering og avslutning

Videre programutover kvelden skjer dette:

Kl. 18:00 Orgelkonsert med Sigurd Melvær Øgaard (domkantor Bergen) Bodø domkirke
Kl. 20:00 Magnificat x 2 Rønvik kirke
Under orgelfestivalen vil det også være en mesterklasse fredag der fagdagsdeltakere kan delta:
Kl. 14:00 Mesterklasse med Sigurd Melvær Øgaard (domkantor Bergen) Bodin kirke

Praktiske opplysninger og betaling

Deltageravgift for fagdagene er kr 1200 og dekker:

  • Lunsjkonsert, mesterklasse, foredrag og åpningskonsert som er oppført i kursprogrammet
  • Lunsj og enkel servering underveis i kurset.
  • En overnatting inkl frokost på Skagen hotell (NB gjelder kirkemusikere fra Sør-og Nord-Hålogaland bispedømme. Det må krysses av for overnatting i påmeldingsskjemaet). For deltagere som ikke er ansatt i Nord- eller Sør-Hålogaland Bispedømme vil overnatting bli fakturert i tillegg, det samme gjelder for ekstra hotelldøgn.
  • Det må også krysses av hvis du ønsker å være med på felles middag onsdag etter konserten. 
  • Deltakere på fagdagene blir innmeldt i Orgelklubben Fridthjov.

De som skal få sine kostnader dekket av arbeidsgiver MÅ fylle ut fakturaadresse i påmeldingsskjema. Faktura vil bli sendt etterskuddsvis.

Det er mulig å kjøpe billetter til festivalens øvrige program på ebillett.no. Som deltaker på fagdagene får du rabatt og kan kjøpe honnørbillett. Se festivalens hjemmeside for mer informasjon: www.biof.no  

Ved spørsmål, kontakt opplæringskonsulent Peter Vang på telefon 908 70 608 eller orgelnerd@gmail.com