Fagdager for kirkemusikere 9. - 10.november 2022 i Bodø

Påmelding

PÅMELINGSFRIST 1. NOVEMBER

Fagdagene er et samlende faglig forum for kirkemusikerne i landsdelen, men ønsker også hjertelig velkommen til kirkemusikere fra hele landet dersom flere ønsker å besøke festivalen. Også studenter fra kirkemusikkutdanningene inkluderes i fagdagsprogrammet, og de er hvert år aktive bidragsytere på mesterklassene.

Å initiere og arrangere kompetansehevende tiltak for organister og kantorer, er en viktig satsing for Kirkemusikksenter Nord. Vi ønsker å sette kirkemusikere på agendaen, spesielt med tanke på videreutvikling, kurs og kompetanseheving på lik linje med andre yrkesgrupper i kirken. Dette har det vært en stor mangel på, og vi forsøker å gjøre noe med dette, innenfor de midlene vi har til rådighet. 

Kirkemusikere fra landsdelen subsidieres med en svært lav egenandel for å delta på fagdagene.

Deler av årets fagdagsprogram sammenfaller med Nettverk for Orgelpedagogers medlemsmøte og fagseminar.

Onsdag 9. november 

Kl. 11.00 Ankomst, registrering, lunsj og mingletid – Bodø domkirke

Kl. 12.00 Lunsjkonsert Bodø domkirke

Kl. 12.45 Transport til Hunstad kirke

Kl. 13.00 Velkommen med presentasjon av deltakerne

Kl. 13.30 Medlemsmøte NFO (Nettverk for orgelpedagoger)

                Alternativt program for ikke-medlemmer:

                Presentasjon av orgelet i Hunstad kirke v/Henrik Bechstrøm

Kl. 14.30 Presentasjon av POBU*-prosjektet v/Arnfinn Tobiassen

                 *Praktisk orgelundervisning for barn og unge 

                 inkl. en økt med orgelundervisning i praksis med utgangspunkt
                 i GRADUALE - ei gudstenestebok for unge organistar v/Kristin Eek ca. kl 15.30

Kl. 16.15: Panelsamtale om rekruttering til kirkemusikkstudier og -stillinger

Kl. 17.30 Enkelt måtlid

Kl. 19.00 Åpningskonsert BIOF – Rønvik kirke

Kl. 20.30 Middag på byen (hver enkelt betaler selv)

 

Torsdag 10. november – Hunstad kirke

Kl.09.00 Morgensamling 

Kl.09.30 Presentasjon av kvensk salmehefte v/Peter Vang

Kl.10.00 Presentasjon av Nordsamisk spillebok v/Kristian Paulsen og Johan Mahtte Skum

Kl.12.00 Lunsj  

Kl.13.00 Lunsjkonsert v/studenter 

Kl.14.00 Oppsummering og avslutning 

Praktiske opplysninger og betaling

Deltageravgift for fagdagene er kr 1200 og dekker:

  • Faglig porgram, lunsjkonsert og åpningskonsert som er oppført i kursprogrammet

  • Lunsj og enkel servering underveis i kurset.

  • En overnatting inkl frokost på Skagen hotell (NB gjelder kirkemusikere fra Sør-og Nord-Hålogaland bispedømme. Det må krysses av for overnatting i påmeldingsskjemaet).

    For deltagere som ikke er ansatt i Nord- eller Sør-Hålogaland Bispedømme vil overnatting bli fakturert i tillegg, det samme gjelder for ekstra hotelldøgn.

  • Det må også krysses av hvis du ønsker å være med på felles middag onsdag etter konserten. 


De som skal få sine kostnader dekket av arbeidsgiver MÅ fylle ut fakturaadresse i påmeldingsskjema. Faktura vil bli sendt etterskuddsvis.

Det er mulig å kjøpe billetter til festivalens øvrige program på ebillett.no. Som deltaker på fagdagene får du rabatt og kan kjøpe honnørbillett. Se festivalens hjemmeside for mer informasjon: www.biof.no  

Ved spørsmål, kontakt opplæringskonsulent Peter Vang på telefon 908 70 608 eller orgelnerd@gmail.com