Hymnologisk panorama

Eyvind Skeie holdt et inspirerende foredrag under Norsk salmefestival som hadde tittelen Hymnologisk panorama. Her får dere mulighet til å lese powerpointen han brukte. God lesning!

Hymnologisk panorama