Hymnologisk panorama

Eyvind Skeie holdt et inspirerende foredrag under Norsk salmefestival som hadde tittelen Hymnologisk panorama. Her får dere mulighet til å lese powerpointen han brukte. God lesning!

09.10.201911:36 Johanne Stafsnes

Hymnologisk panorama