Kirken som utleieaktør

Hvordan kan kirken være en god utleieaktør, og hvordan kan kirken legge til rette for andre samtidig som kirken ikke mister sin identitet?

Kirkerådet hadde et frokostmøte 15. september om akkurat dette temaet som du kan se på videoen på siden her.

Det er laget en veileder om kirken som utleieaktør

I tillegg er det to dokumenter man også må lese gjennom nå under covid-19:

Smitteveileder for Den norske kirke

Korona: Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler