Kirken som utleieaktør

Hvordan kan kirken være en god utleieaktør, og hvordan kan kirken legge til rette for andre samtidig som kirken ikke mister sin identitet?

18.09.202005:40 Johanne Stafsnes

Kirkerådet hadde et frokostmøte 15. september om akkurat dette temaet som du kan se på videoen på siden her.

Det er laget en veileder om kirken som utleieaktør

I tillegg er det to dokumenter man også må lese gjennom nå under covid-19:

Smitteveileder for Den norske kirke

Korona: Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler