Konferanse for orgelpedagoger - BIOF 2020

Nettverk for orgelpedagoger og Kirkemusikksenter Nord arrangerer Konferanse for orgelpedagoger som også er en del av fagdagene for kirkemusikere i Nord- og Sør-Hålogaland bispedømme.

PÅMELDING

Nettverk for orgelpedagoger (NFO) ble stiftet i september 2019 og utvalget som ble valgt under stiftelsesmøtet har jobbet frem et program for den første Konferanse for orgelpedagoger. Vi gleder oss stort til å sette fokus på et viktig tema! Konferansen er onsdag 4. november kl.11 - 18.30 og sted er Rønvik kirke (arbeidskirke i utkanten av Bodø sentrum).

Program for konferansen:

 • 11:00 - 12:00 Lunsj
 • 12:00 - 14:00 Arbeidsmetoder i orgelundervisning
 • 14:15 - 16:00 Medlemsmøtet for Nettverk for orgelpedagoger
 • 16:00 - 16:30 Lett måltid
 • 16:30 - 18:30 Improvisasjon for barn og unge 
 • 19:30 Middag "på byen"

Bidragsytere:

 • Amund Dahlen, kantor i St. Paul menighet og nestor innen orgelundervisning med lang fartstid i Bergen.
 • David Scott Hamnes, kantor i Ilen menighet og underviser i orgelklubben Ludvig.
 • Petra Bjørkhaug, fungerende ledende domkantor i Nidaros domkirke

Utvalget i NFO:

 • Kristin Eek, kantor i Steinkjer menighet og underviser i orgelklubben Maren Margrethe
 • Andreas Pettersen, studerer master i musikkutøving med hovedinstrument orgel ved UiB
 • Martine Bæver Larsen, kantor i Sandsvær, studerer pedagogikk ved NMH 2020/2021
 • Johanne Stafsnes, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord

Inkludert i kurset: programmet, inkludert lunsj og lett måltid. Middag "på byen" betales av den enkelte, må markeres i påmeldingen om man vil delta. 

Pris: konferansen er gratis for medlemmer i Nettverk for orgelpedagoger og fagdagsdeltakere under Bodø internasjonale orgelfestival. Andre som ønsker å være tilstede må melde seg inn i nettverket (koster 300,-).

På medlemsmøtet skal årsmelding og regnskap for 2019 gjennomgås. I tillegg må vedtektene vedtas på nytt da det måtte en justering til før de ble godkjent av Bodø kirkelige fellesråd. Utvalget ønsker også at medlemmene skal si noe om ønsker for foreningen.

Konferansen er støttet av Instrumenter i fokus.

Påmeldingsfrist: 28. oktober 2020.

Ingunn Grytnes Kristensen
Hunstad kirke