Kurs for nye ansatte innen kirkemusikk 4.-6. september (nasjonalt kurs)

OU/Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren og KiN arrangerer kurs for nyansatte kirkemusikere annenhvert år. Denne gangen er kurset lagt til den første uka i september og foregår på Hamar.

Dag 1 vil gi en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. 

Dag 2 vil ha et blikk på kirkemusikken og utøvelsen av faget.

Dag 3 er tema kirkemusikerens fagledelse, frivillighet og arbeid med kirkemusikalsk plan. Yrkesidentitet og rolleforståelse vil også bli tematisert.

Les mer om program og påmelding her.

Nytt orgel i Hamar domkirke