Utlysning av prosjektmidler for 2023 (Bodø2024)

BODØ2024 - ARCTICulation of faith – kunst, kultur og tro i fokus.

Kirkemusikksenter Nord administrerer delprosjektet ARCTICulation of faith i forbindelse med BODØ2024. Dette skal handle om forholdet mellom kultur, kunst og tro som avgjørende og fremdeles aktuelt for menneskets livstolkning og livsbetingelser i vår landsdel.

Musikktradisjoner og sang som tros- og kulturuttrykk er grunnleggende fokusområder, sammen med lokal / regional historie og kirkekunst. Menneskets tros- og livsvandring tematiseres i tilknytning til historiske, samtidige og fremtidige perspektiver. Derfor ønskes prosjekter som tar utgangspunkt i pilegrimsperspektivet. Pilegrimsideen er en nokså allmenn tilnærming (med en europeisk dimensjon) til en religiøs tematikk hvor mennesker med ulik tro kan finne mening i å være på reise i et landskap, men også i liv, erfaringer og opplevelser.

Det vil bli lyst ut prosjektmidler i tre omganger for å initiere prosjekter i perioden 2022 til 2024, og disse skal fortrinnsvis forankres i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland. Utlysning for prosjekter i 2024 vil komme i 2023.

Prosjektet bør ta hensyn til:

  • At det etableres nye samarbeidsrelasjoner (gjerne på tvers av regioner)
  • At prosjektet kan bidra til å styrke kulturkompetansen i regionen
  • At barn og unge kan inkluderes i prosjektet, som målgruppe og / eller som deltagere

Kriterier:

  • Et nytt, innovativt prosjekt
  • Gjennomføres i løpet av 2023
  • Må inkludere profesjonelle utøvere
  • Prosjektet må knyttes til ett eller flere av BODØ2024s hovedtemaer; Art of Nature, Fish and Ships og Transition. Les mer her (side 20): https://bodo.kommune.no/les/ECC/

Hvem kan søke:
Menigheter i Den norske kirke, andre trossamfunn, institusjoner og offentlige myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger.

Søknadsfrist:
Søknad sendes via link øverst på siden og må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan/budsjett (se vedlagte skjema), og være oss i hende innen 1. september 2022. Rapporteringsfrist for prosjekter i 2023 vil være 1. desember 2023.

Kontaktinfo:
Ragnhild Strauman, prosjektleder.
Mob.: 48023647 eller mail: rs397@kirken.no