Noen salmer fra nord

Nå er vi klare for opplag 2 av salmeboken "Noen salmer fra nord"! I 2011 ga Kirkelig Utdanningssenter i Nord, VID Tromsø og Kirkemusikksenter Nord (KiN) ut boka "Noen salmer fra nord".

Boken inneholder salmer av Elias Blix og Petter Dass, salmer fra samisk, læstadiansk og kvensk/finsk tradisjon, noen religiøse folketoner fra Nordland og salmer og sanger fra vår egen tid. Redaktører var Ragnhild Strauman og Svein Malmbekk. Boken ble gitt ut på Orkana forlag med støtte fra Norsk Kulturråd, OVF Sør-Hålogaland bispedømme, OVF Nord-Hålogaland bispedømme, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Opplag 2 har Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø og Kirkemusikksenter Nord gitt ut.

Ønsker du å kjøpe salmeboken? 

Trykk under for å sende inn en bestilling.

Pris pr bok: 249,-

Ved kjøp over 10 eksemplarer: 220,- pr bok.

Hvis salmebøkene må sendes, kommer fraktkostnader i tillegg.

Svein Malmbekk og Ragnhild Strauman